Kuntouttava sosiaalityö

img_0305

  • motivaatio- ja elämänhallintavalmennus
  • mielenterveys- ja päihdeongelmien käsittely ja kuntoutus

Hyvinvoiva ihminen pystyy nauttimaan arkipäivistä ja elämä tuntuu valoisalta. Terveen ihmisen voimat riittävät käsittelemään mieltä järkyttäviä asioita. Suuret huolet, pitkään jatkuneet murheet ja äkilliset kriisit vievät voimia ja aiheuttavat suuren henkilökohtaisen terveysriskin.

Joskus elämänhallinnan tukeminen vaatii sosiaalityön ammattilaisen apua. Ammattiauttaja voi jäsentää stressiä aiheuttavat tekijät ja ihmisen voimavarat ymmärrettävään järjestykseen. Valmentavalla otteella toteutettu ammatillinen keskusteluapu on turvallinen tapa purkaa mieltä painavia asioita ja etsiä elämänhallintaa tukevia keinoja. Kuntouttavan sosiaalityön tavoitteena on elämänilon lisääminen, stressin käsittelyn kykyjen oppiminen ja itsetunnon vahvistaminen.

Kuntouttavan sosiaalityön palvelut ovat aina ehdottoman luottamuksellisia!